Montaż maszyn

Oferujemy wszechstronne rozwiązania w obszarze instalacji maszyn produkcyjnych, zakładów przemysłowych i infrastruktury mechanicznej.

Kluczową częścią naszych usług jest poznanie oczekiwań klientów i partnerska współpraca z nimi w celu zapewnienia zakończonej, w terminie  i w ramach planowanego budżetu, instalacji.

Nasze wsparcie techniczne nie kończy się tylko na instalacji maszyn. Oferujemy także obsługę techniczną, aby klient miał pewność , że maszyny będą pracować bez przeszkód.

Demontaż maszyn

Biznes się rozwija i adaptuje, to samo dotyczy maszyn, dlatego oferujemy usługi przenoszenia i relokacji maszyn, aby pomóc klientom, którzy potrzebują zmian w swoich zakładach produkcyjnych.

Oferujemy relokacje wewnętrzne oraz kompleksowe relokacje międzyzakładowe.  Od przenoszenia maszyn wewnątrz obiektów po relokacje całych zakładów produkcyjnych do innych krajów – posiadamy doświadczenie, sprzęt i specjalistyczną wiedzę, aby zapewnić przeniesienie Twojego zakładu czy urządzeń bez żadnych zakłóceń.

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI

  • Likwidacja istniejących maszyn, włącznie z usuwaniem infrastruktury i odłączaniem połączeń elektrycznych i mechanicznych;
  • Usuwanie pasaży, platform dostępowych i innych infrastruktur;
  • Usuwanie mocowań podłogowych;
  • Demontaż maszyn z dokumentacją tego procesu i oznaczaniem podzespołów, jeśli wymagany jest ich ponowny montaż na dalszych etapach;
  • Pakowanie maszyn zgodnie z wymogami transportowymi;
  • Podnoszenie ciężkich urządzeń w celu ich usunięcia z wykorzystaniem naszej floty żurawi, suwnic hydraulicznych, wózków widłowych, wózków specjalistycznych Versa-lift i podnośników Twinlift;
  • Usuwanie i ładowanie maszyn i urządzeń  na środki transportu według potrzeb;
  • Transport do nowej lokalizacji, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy, włącznie z organizacją wszelkich pozwoleń przewozowych itp.;
  • Rozładowywanie w miejscu przeznaczenia i ponowna instalacja jeśli wymagana (patrz instalacja maszyn);
  • Precyzyjne  pomiary z zastosowaniem metod metrologicznych;

CONTACT US

Our team of engineers and project managers are always keen to share their knowledge and experience with clients. As a result they can often identify the best way to deliver your project, as well as manage any issues at an early stage of the project.

Contact us