Relokacja linii produkcyjnych – dlaczego warto powierzyć to zadanie specjalistom?

Niezależnie od tego, jakimi zasobami dysponuje firma, wykonywanie relokacji liniii produkcyjnych na własną rękę to duże ryzyko. Decydując się na współpracę z profesjonalistami, płacisz za usługę, a otrzymujesz: czas, bezpieczeństwo, doświadczenie i know-how. Dowiedz się, dlaczego przeprowadzka ze specjalistami to najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy!

Sprawna relokacja linii produkcyjnych – mniej przestojów w pracy

To, że relokacja linii produkcyjnych wpłynie na działalność Twojej firmy, jest niemal pewne. Nie musi to jednak oznaczać długich przestojów. Jeśli przenoszenie linii produkcyjnych zostanie odpowiednio zaplanowane, cały proces zajmie nie więcej niż kilka dni. Specjaliści z firmy relokacyjnej zorganizują sobie przestrzeń do pracy tak, by nie przeszkadzać Twoim pracownikom w wykonywaniu codziennych czynności.

Zadaniami związanymi z relokacją zajmują się osoby odpowiednio dobrane pod kątem doświadczenia i kompetencji. To sprawnie działający zespół, który w zasadzie nie potrzebuje wsparcia z zewnątrz. Może się oczywiście zdarzyć, że specjaliści będą mieli kilka pytań do inżyniera utrzymania ruchu czy menedżera, ale nie musisz specjalnie oddelegowywać pracowników do pomocy w przeprowadzce. Twój zespół może spokojnie kontynuować pracę w czasie, gdy w hali odbywają się przygotowania do relokacji. Dzięki temu firma może prowadzić produkcję w dotychczasowym miejscu niemal do końca, a później szybko wznowić ją w nowym miejscu.

Specjaliści od bezpieczeństwa – zapobiegaj wypadkom podczas przenoszenia linii produkcyjnych

Relokacje linii produkcyjnej zawsze są potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Przeprowadzka firmy do nowej lokalizacji czy wprowadzenie nowych maszyn do hali produkcyjnej to nietypowa, odbiegająca od normy sytuacja, podczas której pracownicy powinni zachować szczególną ostrożność.

Specjaliści z firmy odpowiedzialnej za relokację zadbają o to, by stworzyć bezpieczne warunki w miejscu demontażu, transportu i montażu maszyn. Teren prac jest zawsze ogrodzony i odpowiednio oznakowany, by ograniczyć wstęp osobom postronnym. Demontaż przeprowadza się tak, by duże elementy maszyn transportowane na naczepy samochodów nie stanowiły zagrożenia dla pracujących osób.

Bezpieczeństwo znajdujących się w hali pracowników zawsze jest priorytetem, ale specjaliści od relokacji dbają także o to, by zapewnić odpowiednie warunki transportowanym maszynom. Każda z przewożonych części jest odpowiednio zabezpieczana, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia. Na miejscu zawsze dokładnie sprawdza się stabilność podłoża, a następnie wykonuje poziomowanie maszyny i mocuje się ją do posadzki. Dzięki takiemu zabezpieczeniu i właściwemu ustawieniu maszyna jest w mniejszym stopniu narażona na awarie i może precyzyjnie wykonywać swoją pracę.

Podłączanie do instalacji podczas relokacji linii produkcyjnych
Relokacja linii produkcyjnej to kompleksowa usługa obejmująca także podłączenie maszyn do instalacji.

Formalności podczas relokacji linii produkcyjnych – dzięki specjalistom ograniczysz je do minimum

Relokacje linii produkcyjnych to nie tylko to, co widać gołym okiem: transport dużych maszyn na naczepach ponadgabarytowych, przenoszenie elementów dźwigami i wózkami widłowymi, montaż i demontaż. Dużo pracy dzieje się w tle – chodzi tu przede wszystkim o dopilnowanie kwestii formalnych, zapoznawanie się z instrukcjami i dokumentacją, planowanie całej operacji.

Gdy korzystasz z usług specjalistów od relokacji, Twój udział w tego typu zadaniach jest ograniczony do minimum. W praktyce klienci przekazują tylko najważniejsze informacje i dokumenty, a firmy zajmujące się relokacją odpowiadają za uzyskanie zezwoleń i organizację transportu ponadgabarytowego, przygotowanie dokumentacji, przestrzeganie zaleceń z instrukcji korzystania ze sprzętu. To dla Ciebie duże ułatwienie – nie musisz od zera zdobywać wiedzy na temat przepisów i norm, wypełniać skomplikowanych dokumentów ani kontaktować się z urzędami.

Uzyskaj dostęp do wiedzy, sprzętu i technologii

Twoja firma zatrudnia specjalistów, którzy znają się na obsłudze maszyn lub transporcie? To wcale nie oznacza, że jest odpowiednio przygotowana do przeprowadzenia relokacji na własną rękę. Relokacja linii produkcyjnych nie polega na zwykłym demontażu urządzeń, przewiezieniu ich samochodami ciężarowymi i zamontowaniu w nowym miejscu. To złożony proces, w którym bierze udział cały zespół profesjonalistów: automatyków, mechaników, hydraulików, elektryków, informatyków. Prawdopodobnie trudno byłoby Ci znaleźć takich specjalistów w Twojej firmie, a nawet gdyby się udało, oddelegowanie ich do innych zadań spowodowałoby poważną dezorganizację codziennych zadań.

Podczas relokacji linii produkcyjnych używa się często specjalistycznego sprzętu. Niektóre maszyny można zdemontować i ponownie zmontować za pomocą narzędzi ręcznych, zazwyczaj jednak konieczne jest wykorzystanie dźwigów, podnośników, dużych wózków widłowych. Gdy korzystasz z usług specjalistów od relokacji, nie musisz udostępniać własnych urządzeń ani ich wypożyczać. Firmy relokacyjne dysponują takim sprzętem i korzystają z niego w razie potrzeby.

Dostęp do zaawansowanego sprzętu to nie wszystko. Kluczowa jest przede wszystkim wiedza, jak go wykorzystać na poszczególnych etapach relokacji. W ramach usługi przenoszenia linii produkcyjnej otrzymujesz coś, co ma bardzo duży wpływ na sukces całej operacji: know-how i doświadczenie zdobyte przez specjalistów. Każdy proces relokacji linii produkcyjnych jest starannie przygotowywany i dostosowywany do klienta, ale nie planuje się go od zera – profesjonalne firmy korzystają z technik, procedur i standardów wypracowanych podczas kolejnych realizacji. Dzięki temu mogą zapewnić Ci sprawny przebieg relokacji i bezpieczeństwo dla maszyn i pracowników.

Skorzystanie z usług specjalistów od relokacji linii produkcyjnych to najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły naszych usług!

CONTACT US

Our team of engineers and project managers are always keen to share their knowledge and experience with clients. As a result they can often identify the best way to deliver your project, as well as manage any issues at an early stage of the project.

Contact us