Relokacja linii produkcyjnej – na co zwrócić uwagę?

Relokacja linii produkcyjnej może być potrzebna w różnych przypadkach. Niekiedy tego rodzaju procedura jest realizowana w obrębie tego samego zakładu, innym razem odbywa się na skalę międzynarodową. Zawsze trzeba jednak podchodzić do niej z najwyższą starannością – to skomplikowane przedsięwzięcie, a każdy błąd może być bardzo kosztowny. Dowiedz się, na co zwracać uwagę przy relokacjach przemysłowych!

 

Relokacja linii produkcyjnych – na czym polega?

Relokacja linii produkcyjnej to nic innego jak jej przeniesienie w inne miejsce. W wielu przypadkach odbywa się to w ramach tego samego zakładu – jest to najprostszy wariant tego przedsięwzięcia, jednak nie oznacza to, że nie wymaga wyjątkowej ostrożności oraz odpowiedniego podejścia. Jeszcze bardziej skomplikowane są relokacje związane ze zmianą siedziby firmy. Wówczas należy również zaangażować specjalistyczny sprzęt i pojazdy potrzebne do transportu maszyn oraz urządzeń.

Prawidłowo przeprowadzona relokacja linii technologicznych dąży nie tylko do bezpiecznego przetransportowania ich elementów z miejsca na miejsce, ale również dokonania tego w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu zaburzyć pracę zakładu. Konieczne jest opracowanie szczegółowego planu relokacji uwzględniającego następujące kroki:

 • demontaż maszyn i urządzeń,
 • pakowanie (wraz z odpowiednim zabezpieczeniem),
 • załadunek,
 • transport,
 • rozładunek,
 • montaż w nowym miejscu,
 • poziomowanie, podłączenie i uruchomienie maszyn oraz urządzeń.

Każdy z tych etapów musi być odpowiednio przygotowany. Wymaga też zastosowania specjalistycznego sprzętu i nadzoru specjalistów. Bardzo ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć kosztownych błędów związanych np. z uszkodzeniem maszyn.

 

Planowanie to jeden z najważniejszych etapów procesu transferu linii produkcyjnej. Wówczas opracowuje się harmonogram prac na każdym etapie oraz sposób ich wykonania. Dzięki temu zadanie może być zrealizowane znacznie sprawniej.


Transfer linii produkcyjnych – procedura krok po kroku

Każdy etap procesu relokacji przemysłowej musi być starannie zaplanowany i zrealizowany. Każdy jest również tak samo ważny. Całe przedsięwzięcie powinno się rozpocząć od sporządzenia dokładnego harmonogramu i schematu prac. Dzięki temu ich prawidłowe przeprowadzenie będzie znacznie łatwiejsze. Jak powinna wyglądać relokacja linii produkcyjnej krok po kroku?

 1. Demontaż

Przenoszenie linii technologicznych należy rozpocząć, oczywiście, od demontażu maszyn i urządzeń. Musi on być przeprowadzany metodycznie, zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością. Ważne również, by rozmontowywać maszyny tylko w takim stopniu, jaki jest niezbędny do bezpiecznego transportu. Należy wykorzystać dostępną dokumentację techniczną, by upewnić się, że demontaż jest wykonywany prawidłowo, a jednocześnie ułatwić przeprowadzenie procedury ponownego montażu sprzętu w miejscu docelowym. W tym celu wykorzystuje się również system oznaczeń części.

 1. Pakowanie

Przygotowanie maszyn do transportu wymaga również ich odpowiedniego zapakowania. Muszą być przede wszystkim dokładnie zabezpieczone w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia w transporcie czy też podczas załadunku i rozładunku. Każdą część należy również oznakować – dzięki temu identyfikacja elementów w miejscu docelowym nie sprawi problemu, co przyspieszy rozładunek oraz ponowny montaż maszyn.

 1. Załadunek, transport i rozładunek

Załadunek, transport i rozładunek to etapy wymagające przede wszystkim wykorzystania specjalistycznego sprzętu oraz pojazdów. Należy zawczasu zadbać o ich dostępność, tak aby proces przebiegł bez komplikacji i przestojów. Ważne również, by były obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Trzeba pamiętać, że przy relokacjach przemysłowych liczy się czas – każdy dzień zwłoki oznacza bowiem straty finansowe dla przedsiębiorstwa.

 1. Montaż i podłączenie

Montaż wymaga zaangażowania specjalistycznej ekipy oraz zwykle wykorzystania dodatkowego sprzętu. Jeżeli elementy maszyn i urządzeń zostały poprawnie zapakowane i oznaczone, a pracami zajmują się specjaliści, ten etap odbywa się bez większych problemów. W tym momencie również przydaje się dokumentacja techniczna.

 1. Uruchomienie linii produkcyjnej

Kolejnym etapem jest już uruchomienie linii produkcyjnej, jednak najpierw powinno się przeprowadzić tzw. zimny start. To procedura realizowana przed podłączeniem zasilania, która ma na celu sprawdzenie prawidłowości działania określonych systemów. W kolejnym kroku powinno się sprawdzić wszelkie podłączenia, przewody i instalacje, a dopiero później podłączyć zasilanie i uruchomić maszyny. Jeśli sprzęt działa prawidłowo, relokacja jest zakończona!

Dobre praktyki w procesie relokacji

Nie wolno zapominać, że relokacja linii technologicznych jest bardzo skomplikowana. Najlepszym rozwiązaniem jest więc powierzenie całego procesu specjalistom, np. firmie Eurelo-Tech. Fachowcy doskonale wiedzą, z czym wiążą się takie procedury, a jednocześnie dysponują wyposażeniem  niezbędnym do ich prawidłowego przeprowadzenia.

Warto też zadbać o wspomnianą już dokumentację techniczną. Dzięki niej relokacje przemysłowe są obarczone mniejszym ryzykiem, a jednocześnie mogą przebiegać sprawniej. Najlepiej pozyskać taką dokumentację bezpośrednio u producenta.

CONTACT US

Our team of engineers and project managers are always keen to share their knowledge and experience with clients. As a result they can often identify the best way to deliver your project, as well as manage any issues at an early stage of the project.

Contact us