Przenoszenie maszyn z innego kraju – jak to prawidłowo zaplanować?

Relokacja maszyn przemysłowych nigdy nie jest łatwa. Poziom skomplikowanie przedsięwzięcia wzrasta jednak dodatkowo, jeśli ładunek przekracza granice państw. Transport maszyn przemysłowych na skalę międzynarodową wymaga nie tylko ogromnej ostrożności czy dokładnego planowania, ale również zapoznania się z przepisami panującymi w obu krajach. Dowiedz się więcej na temat prawidłowego przebiegu takiej procedury.

Plan przewozu maszyn z innego kraju

Jeśli potrzebny jest transport maszyn przemysłowych z innego kraju, należy rozpocząć od dokładnego zaplanowania procedury. Zwykle zleca się to zadanie specjalistom, ponieważ poziom skomplikowania przedsięwzięcia jest dość wysoki. Trudny może być nie tylko sam przewóz, który wymaga zaangażowania odpowiednich środków transportu, starannego opracowania trasy i przygotowania wszelkiej dokumentacji wymaganej prawnie. Należy pamiętać również o prawidłowym demontażu i ponownym montażu urządzeń, skompletowaniu lub sporządzeniu dokumentów technicznych, podłączeniu maszyn w miejscu docelowym. Wszystko to wymaga zaangażowania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Niezależnie od tego, czy prowadzi się transport maszyn z Niemiec lub innego z krajów ościennych, czy też np. transport maszyn z Anglii lub innego kraju poza UE, najważniejszym etapem przygotowań jest sporządzenie planu działania. Taki plan musi uwzględniać wszystkie etapy przedsięwzięcia wraz z ich harmonogramem. Projekt pozwala zrealizować zadanie w określonym terminie oraz nie zaniedbać żadnego z ważnych punktów. Powinien on zawierać m.in.:

  • spis wszystkich przewożonych maszyn,
  • ich dokumentację techniczną i ewentualnie rysunki techniczne,
  • zarys poszczególnych etapów postępowania,
  • wymagania dotyczące taboru transportowego, sprzętu do załadunku i rozładunku itp.,
  • wymagania dotyczące personelu potrzebnego na każdym etapie realizacji planu.

 

Demontaż i montaż maszyn

Wykonując transport maszyn przemysłowych, łatwo skupić się głównie na samym ich przewozie i pominąć inne ważne kwestie. Tymczasem prawidłowy demontaż i montaż maszyn jest kluczowy dla sukcesu całego przedsięwzięcia. Należy posługiwać się dostępną dokumentacją techniczną lub sporządzić własną. W przypadku pracy z bardziej skomplikowanymi urządzeniami zaleca się kontakt z producentem w celu uzyskania rzetelnych porad co do prawidłowego, bezpiecznego postępowania. Za demontaż i montaż powinni odpowiadać tylko pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami. Warto wyznaczyć również jedną osobę, która będzie sprawować nadzór nad całą procedurą.

Demontaż maszyn należy przeprowadzać tylko w stopniu wystarczającym do ich bezpiecznego przewozu, załadunku i rozładunku. Zbyt wiele odłączonych części to utrudnienie przy ponownym montażu. Wówczas nie tylko rośnie ryzyko pomyłek, ale również wydłuża się cały proces ponownego montażu. Tym samym mogą wystąpić opóźnienia przy uruchomieniu maszyn, co nierzadko powoduje straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Każdy demontowany element powinno się oznaczyć zgodnie z przyjętym systemem. Ułatwi to identyfikację części i usprawni proces montażu w miejscu docelowym.

Przenoszenie maszyn w branży spożywczej– Głowno – Eurelo.pl
Demontaż, montaż, załadunek oraz rozładunek maszyn często są skomplikowane i zazwyczaj wymagają zastosowania ciężkiego sprzętu. Podczas każdej z tych czynności niezbędne jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, dlatego warto współpracować tylko z doświadczonymi wykonawcami.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna stanowi przede wszystkim pomoc dla ekipy zajmującej się demontażem i montażem, ponieważ pozwala bezpiecznie rozebrać maszynę, a następnie poprawnie ją złożyć i uruchomić w miejscu docelowym. Jest jednak ważna również z prawnego punktu widzenia. Zgodnie z przepisami maszyny sprowadzane z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do Polski muszą mieć deklarację zgodności, oznakowanie CE oraz dokumentację. Po ich złożeniu i zainstalowaniu trzeba przeprowadzić kontrolę sprawdzającą zgodność z wymaganiami, a jej wyniki muszą być spisane i przechowywane przez 5 lat. Warto przy tym pamiętać, że maszyny bez oznakowania CE, dokumentacji czy deklaracji zgodności nie mogą być użytkowane na stanowiskach pracy zgodnie z prawem obowiązującym od 2004 roku.

Transport maszyn z innych krajów EU

Transport międzynarodowy zawsze stanowi spore wyzwanie. Realizacja tego typu zadań wymaga przede wszystkim dostosowania się do wszystkich wymogów prawnych, zarówno w kraju startowym,  jak i docelowym, a także we wszystkich krajach, przez które przebiega trasa przewozu. W przypadku transportu maszyn przemysłowych istotna jest prawidłowa dokumentacja, ale bardzo ważne bywa również odpowiednie planowanie trasy. Dlatego bez względu na to, czy wymagany jest transport maszyn z Niemiec, czy też z dalszego kraju UE, powinien on być powierzany profesjonalistom.

Transport maszyn ponadgabarytowych 

Przewóz ponadgabarytowy to kolejne wyzwanie. Duże rozmiary i ponadprzeciętna masa maszyn oraz ich elementów wymuszają stosowanie specjalnie przystosowanej floty transportowej oraz uważne dobieranie tras. Planowanie to w tym przypadku klucz do sukcesu. Umiejętny dobór trasy pomoże opracować optymalny harmonogram działań i uniknąć nieprzewidzianych opóźnień czy też utrudnień. Należy również pamiętać, że gdy w grę wchodzi transport maszyn, cena często zależy właśnie od ich gabarytów. Za ładunki ponadnormatywne uznaje się te, które:

  • mają masę większą niż 42 t,
  • mają szerokość większą niż 2,5 m,
  • mają długość większą niż 16,5 m (transport na naczepie) lub 18,5 m (transport na przyczepie),
  • mają wysokość większą niż 4 m.

Wówczas wykorzystuje się specjalne pojazdy, a procedura przewozu jest nieco bardziej skomplikowana. Transport maszyn przemysłowych przekraczających powyższe gabaryty wymaga też uzyskania specjalnych zezwoleń od każdego państwa, przez które przebiega trasa przejazdu. Zajmuje się tym firma odpowiadająca za całe przedsięwzięcie, która dokonuje również niezbędnych przygotowań logistycznych.

CONTACT US

Our team of engineers and project managers are always keen to share their knowledge and experience with clients. As a result they can often identify the best way to deliver your project, as well as manage any issues at an early stage of the project.

Contact us