Linia montażowa – bezpieczne przeniesienie

Relokacja linii produkcyjnych wcale nie jest tak rzadkim zjawiskiem, jak mogłoby się wydawać. Tego typu przedsięwzięcia są realizowane z różnych powodów, jednak łączy je jedno – konieczność zachowania najwyższej ostrożności. Bezpieczny transfer maszyn i urządzeń tworzących linię montażową wymaga odpowiedniego podejścia. Sprawdź, jak powinien przebiegać i o czym należy pamiętać.

 

Przygotowanie do relokacji – od czego zacząć?

Relokacja maszyn na pewno nie jest czynnością, za którą można przeprowadzić bez odpowiedniego przygotowania. To wieloetapowy, skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania i, najczęściej, zaangażowania profesjonalnej ekipy. Aby linia montażowa mogła być bezpiecznie przeniesiona z jednego miejsca w drugie, potrzebny będzie dokładny schemat postępowania. Warto zaplanować każdy etap prac – dzięki temu łatwiej zadbać o ich terminową, sprawną realizację. Nie należy bowiem zapominać, że zwykle podczas tego typu procedur bardzo ważny jest czas. Linia montażowa, która nie pracuje, nie zarabia. Dłuższe przestoje w realizowaniu codziennych czynności mogą więc negatywnie wpłynąć na finanse przedsiębiorstwa.

Przed relokacją linii produkcyjnych warto zainteresować się przede wszystkim możliwością skorzystania z profesjonalnej pomocy. Specjaliści, tacy jak firma Eurelo-Tech, mają doświadczenie, które pozwala uniknąć wielu błędów i efektywnie zaplanować oraz przeprowadzić cały proces. Dysponują też odpowiednim zapleczem technicznym – sprzętem, który pozwoli na bezpieczny demontaż, transport czy ponowny montaż maszyn i urządzeń

Planowanie relokacji linii produkcyjnej
Przy relokacji linii produkcyjnej skorzystanie z profesjonalnego wsparcia jest kluczowe. Specjaliści rozpoczną swoją pracę od dokładnego zaplanowania każdego etapu działań, co pozwoli zrealizować je szybciej i bezpieczniej.

Montaż i demontaż maszyn

Montaż i demontaż maszyn przebiega etapami, podczas których należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Z elementami linii montażowych należy postępować bardzo delikatnie, tak by ich nie uszkodzić. W przypadku większości maszyn czy urządzeń niezastąpiony okaże się specjalistyczny sprzęt. Warto również zwrócić się do producenta w celu uzyskania dokładnej dokumentacji technicznej przenoszonych elementów oraz ewentualnych porad dotyczących bezpiecznego postępowania (szczególnie w przypadku wyjątkowo skomplikowanych modeli). Należy pamiętać, żeby przeprowadzać demontaż wyłącznie do etapu, który pozwoli na bezpieczne i sprawne przetransportowanie urządzenia do nowego miejsca. Odłączenie zbyt wielu części to bowiem większe ryzyko błędów i przedłużenie całego procesu.

Wszystkie zdemontowane elementy warto oznaczyć, używając dokładnie określonego systemu, tak aby przy ich ponownym montażu nie było żadnych wątpliwości co do ich miejsca w linii montażowej. Warto je też zmierzyć i zważyć (jeśli tego typu informacje nie znajdują się w dokumentacji technicznej), by lepiej zaplanować kolejny etap, jakim jest transport. Następnym krokiem jest zabezpieczenie każdego elementu. Wymaga to oczywiście odpowiednich materiałów, ale również wiedzy na temat zagrożeń mogących wynikać z transportu i sposobów zapobiegania zniszczeniom.

Przenoszenie linii montażowej

Sam transfer maszyn wydaje się prostym zadaniem w porównaniu z pracami montażowymi i demontażowymi. Należy pamiętać o uprzednim zadbaniu o specjalistyczny transport. Najlepszym rozwiązaniem jest zwykle jednorazowa relokacja maszyn. Oznacza to, że całą linię montażową przenosi się za jednym razem, a jej ponowny montaż w nowym miejscu rozpoczyna się dopiero po dotarciu wszystkich elementów.

Transfer linii technologicznych

Relokacja linii produkcyjnych często oznacza również niezbędny transfer linii technologicznych. Systemy sterujące są niemniej ważne od samych maszyn – bez nich funkcjonowanie całej linii jest niemożliwe. Tymczasem one również mogą sprawiać rozmaite problemy w procesie relokacji. Dlatego właśnie niezbędne jest korzystanie z pomocy fachowców.

Elektryka przemysłowa

Prawidłowa instalacja oraz praca maszyn czy urządzeń w nowym miejscu zależy w znacznej mierze od stanu sieci czy też wykonanych podłączeń. Aby linia montażowa działała prawidłowo, niezbędne jest zapewnienie jej dostępu do sieci elektrycznych. Stan instalacji zwykle sprawdza się przed przywiezieniem na miejsce maszyn i urządzeń. Niekiedy może być konieczne również ich poprowadzenie lub wykonanie przyłączy. Następnie wykonuje się pomiary, by uzyskać pewność, że linia montażowa będzie działała prawidłowo i nie ulegnie uszkodzeniu. Wszystko to wymaga oczywiście właściwej wiedzy i uprawnień – zagadnieniami elektrycznymi mogą się zajmować tylko specjaliści w tej dziedzinie.

Automatyka przemysłowa

Instalacja i rozruch maszyn wchodzących zaś w skład linii montażowej wymagają ich sprawdzenia pod kątem automatyki. Dokonuje się np. kontroli kierunku obrotu silników po montażu urządzeń a przed ich pełnym uruchomieniem. Niezbędne jest przeprowadzenie tzw. zimnego rozruchu, czyli sprawdzenia prawidłowości działania wszystkich elementów przed podłączeniem zasilania. To jeden z ostatnich etapów składających się na relokację linii produkcyjnych. Jeśli podczas zimnego rozruchu nie stwierdzi się nieprawidłowości w działaniu maszyn, zasilanie zostaje podłączone, a linia może na nowo podjąć swoją pracę – tyle, że w nowym miejscu.

CONTACT US

Our team of engineers and project managers are always keen to share their knowledge and experience with clients. As a result they can often identify the best way to deliver your project, as well as manage any issues at an early stage of the project.

Contact us